Listen Live

Photo Gallery

 • कुराकानी

  कुराकानी

  0 Image

 • Jumla, Karnali

  Jumla, Karnali

  0 Image

 • Karnali Zone

  Karnali Zone

  0 Image

 • Nepal's district

  Nepal's district

  0 Image

 • Jumla,Nepal

  Jumla,Nepal

  0 Image

 • Karnali, Nepal

  Karnali, Nepal

  0 Image

 • Jumla,Karnali

  Jumla,Karnali

  0 Image

सूचना

 • Notice test
 • रेडियो कर्णाली आफ्नो www.radiokarnali.org मार्फत शंसार भर एकै साथ सुन्न सक्नु हुन्छ । तपाईको रचनानात्मक सुझाव सल्लाहले रेडियो कर्णालीको को आफ्नो उत्पादन तथा प्रसारणमा गुणस्तरियता कायम गर्न मद्यत पुग्ने छ । सल्लाह र सुझावको लागि रेडियो कर्णालीको ईमेल आईडी rkfm105.2@gm..

  read more

Program Archive

Get Connected

© 2018 Radio Karnali FM 105.2 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP